A Külgazdasági és Külügyminisztérium  a 2022/2023-as tanévre szóló ösztöndíjpályázatokat hirdet a következő képzésekre vonatkozóan:

- Hungarológiai képzés (jelentkezési határidő: 2022. március 8.),

- Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés (jelentkezési határidő: 2022. március 10.),

- Műfordító képzés (jelentkezési határidő: 2022. március 10.).

 

Az ösztöndíjak célja:

A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.

A magyarságismereti képzésben a diaszpórában élő, magyar származású fiatalok  identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.

A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

 

További információt itt találnak: https://balassischolarship.kormany.hu/palyazatok.