Közlekedés, közúti szabályok, vezetői engedélyek Thaiföldön

Thaiföldön nemzetközi vagy thaiföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel lehet csak részt venni a közlekedésben. Thaiföldön elfogadják a Magyarországon kiállított nemzetközi jogosítványt (tekintettel arra, hogy mindkét ország részese az 1949. évi genfi közúti közlekedésről szóló egyezménynek, https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en#14), amely a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes. Azonban a központi hatóságok is elismerik, hogy a helyi rendőri korrupció következtében sajnos a gyakorlatban nem mindig érvényesülnek a vonatkozó jogszabályok, de főszabály szerint minden esetben érvényes a Magyarországon kiállított nemzetközi jogosítvány is. Amennyiben valaki nem rendelkezik nemzetközi jogosítvánnyal, két lehetőség közül választhat, amelyre vonatkozóan további információt a külképviseleti honlapunkon talál.

  1. Thaiföldi jogosítvány az alábbi dokumentumokkal és feltételekkel kérelmezhető:
  • útlevél és tartózkodási engedély (eredeti és másolat),
  • 1 évnél nem régebbi, Nagykövetség / Bevándorlási Hivatal által kibocsátott, a tartózkodásról szóló igazolás / munkavállalási engedély (eredeti és másolat),
  • 1 hónapnál nem régebbi orvosi / kórházi alkalmassági igazolás,
  • vezetői engedély a Nagykövetség által hitelesített angol nyelvű fordítással.

Az eljárási díj 105 THB, további 100 THB a plasztik kártya költsége (összesen kb. 1500 HUF).

További információ: www.dlt.go.th/en/renew-license.

  1. Kérelmezhető nemzetközi jogosítvány is, amelyhez az alábbiakra van szükség:
  • útlevél és tartózkodási engedély (eredeti és másolat),
  • Nagykövetség / Bevándorlási Hivatal / kormányzati szerv / nemzetközi szervezet által kibocsátott, a tartózkodásról szóló igazolás / munkavállalási engedély (eredeti és másolat),
  • 2 darab, hat hónapnál nem régebbi fénykép.

Az eljárás díja 505 THB (kb. 4000 HUF), az engedély 1 évig érvényes.

További információ: www.dlt.go.th/en/international-driving-licence.

A bérelt gépjárművek és motorkerékpárok sok esetben nincsenek biztosítva, aminek következtében a bérlő köteles kifizetni az ellopott jármű értékét, valamint a bérelt járműben, illetőleg az azzal okozott kárt. Ragaszkodjanak a biztosítási igazolás kiadásához. Foglalóként, vagy megőrzésre az útleveleket semmilyen körülmények között ne adják át (pl. szállodában, vagy motorkerékpár, jet-ski bérlése esetén), mivel könnyen megeshet, hogy az átadott úti okmánnyal visszaélnek, azt baleset esetén a kártérítési követelés rendezéséig visszatartják, így javasoljuk útlevél-másolatok használatát). Minden esetben győződjenek meg a bérelt jármű használatra alkalmas állapotáról, megfelelő forgalmi engedélyéről és kötelező biztosításáról. Javasoljuk, hogy átvételkor készítsenek a járműről fényképeket a visszavételkori viták elkerülése érdekében.