Ügytípus

THB

Adatszolgáltatás az SZL-ből

0

Állampolgársági bizonyítvány

0

Állampolgársági ügy

0

Apai elismerő nyilatkozat

1319

C vízumdíj

3014

C vízumdíj <6 éves gyermek részére (orosz)

0

C vízumdíj (orosz)

1319

C vízumdíj <6 éves gyermek részére

0

C vízumdíj 6-<12 éves gyermek részére

1507

D vízumdíj

4144

Egyéb szolgáltatás (nem hatósági)

942

Egyszeri utazásra jogosító úti okmány (ETD, EU polgároknak)

1131

Felülhitelesítés (diplomáciai)

942

Halottszállítási engedély

1319

Hatósági bizonyítvány, igazolás

1319

Hatósági költség befizetésének konzuli díja

942

Hazai anyakönyvezés (haláleset)

0

Hazai anyakönyvezés (házasság)

0

Hazai anyakönyvezés (születés)

0

Hazai anyakönyvezés (válás) - 18 év alatt illetékmentes

 

Hazai anyakönyvezés (válás) akvi kivonattal - 18 év alatt illetékmentes

 

Hazatérési kölcsön díja

1131

Hitelesítés (bemutatott fordítás idegen nyelvre)

1131

Hitelesítés (bemutatott fordítás magyarra)

754

Hitelesítés (bemutatott másolat)

566

Hitelesítés (cégjegyzés valódiságának tanúsítása)

1507

Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány)

1131

Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre)

1696

Hitelesítés (fordítás magyarra)

1319

Hitelesítés (magánszemély aláírása)

1131

Hitelesítés (másolat)

754

Ideiglenes magánútlevél (hazatérés)

1131

Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás)

1131

Jogorvoslat (tartózkodási engedély)

6027

Jogorvoslat (vízum)

6027

Kiszállási költségátalány

566

Kiszállási költségátalány székhely sz. áll. kívül

942

Konzuli közreműködés díja (Európán kívül)

1696

Külföldi élőként.nyilv.lakóhely vált.bejelentése

0

Külföldön élőként nyilv. LIG kártya adatmódosítás

0

Külföldön élőként nyilvántart. adatai helyesbítése

0

Külföldön élőként nyilvántart. részére LIG pótlás

0

Külföldön történt letelepedés bejelentése

0

Névváltoztatás (családi név korrekciója)

0

Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonat nélkül)

0

Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonattal)

0

Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonat nélkül) ügyfél utalja BFKH-nak!

0

Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonattal) ügyfél utalja BFKH-nak!

0

Névváltoztatás (szül. név, ismét, akvi kivonattal)

5158

Névváltoztatás (szül. név, ismét, akvi nélkül)

5158

Névviselési forma mód. (házassági) - akvi nélkül - 18 év alatt illetékmentes

0

Névviselési forma mód. (házassági) - akvi-val - 18 év alatt illetékmentes

0

Okiratbeszerzés Mo.-ról (névváltoztatási okiratmásolat) - 18 év alatt illetékmentes

0

Szállítási költségátalány (más ország, nem Európa)

1507

Szállítási költségátalány (székhely szerinti állam)

377

Személyazonosító igazolvány iránti kérelem

0

SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (külföldön élő)

0

SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (Mo-n élő)

0

SZL ny.tart.-ba vétel kérelemre (külföldön élő)

0

Útlevél (12 év alatt)

264

Útlevél (12-18 év között)

264

Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén)

151

Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén)

76

Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén)

151

Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén)

76

Anyakönyvi kivonat kiállítása EAK-ból

0

Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása EAK-ból - 18 év alatt illetékmentes

0

Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-65 év között)

264

Útlevél (5 éves, 18-65 év között)

792

Útlevél (10 éves, 18-65 év között)

1432

Útlevél (második, 18-65 év között)

1545

Útlevél (65 év felett)

0

Útlevél (második, 65 év felett)

0

Útlevél (második, méltányosságból enged., 12-65 év)

528

Útlevél (ujjny. nélk, >65 év)

0

Útlevél (második, méltányosságból enged., >65 év)

0

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy útlevélkérelem esetén minden esetben a fenti megadott összegen kívül kötelezően fizetendő a konzuli közreműködés díja is: 1.758.- THB. Részletesen:

Útlevél (12 év alatt) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

264+1696=1960

Útlevél (12-18 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

264+1696=1960

Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

151+1696=1847

Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

76+1696=1772

Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

151+1696=1847

Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

76+1696=1772

Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-65 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

264+1696=1960

Útlevél (5 éves, 18-65 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

792+1696=2480

Útlevél (10 éves, 18-65 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

1432+1696=3128

Útlevél (második, 18-65 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

1545+1696=3241

Útlevél (65 év felett) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

0+1696=1696

Útlevél (második, 65 év felett) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

0+1696=1696

Útlevél (második, méltányosságból enged., 12-65 év) + konzuli közreműködés díja

(EU-n kívül)

528+1696=2224

Útlevél (ujjny. nélk, >65 év) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

0+1696=1696

Útlevél (második, méltányosságból enged., >65 év) + konzuli közreműködés díja

(EU-n kívül)

0+1696=1696

 

Erkölcsi bizonyítvány igénylése ingyenes, azonban ahhoz, hogy azt a thai hatóságoknál használni tudják az alábbi díjak megfizetése szükséges:

Konzuli közreműködés díja (Európán kívül)

1696

Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre)

1696

Hitelesítés (másolat)

754

Összesen

4146