Ügytípus

THB

Adatszolgáltatás az SZL-ből

0

Állampolgársági bizonyítvány

0

Állampolgársági ügy

0

Apai elismerő nyilatkozat

1367

C vízumdíj

3125

C vízumdíj <6 éves gyermek részére (orosz)

0

C vízumdíj (orosz)

1367

C vízumdíj <6 éves gyermek részére

0

C vízumdíj 6-<12 éves gyermek részére

1563

D vízumdíj

2344

Egyéb szolgáltatás (nem hatósági)

977

Egyszeri utazásra jogosító úti okmány (ETD, EU polgároknak)

1172

Felülhitelesítés (diplomáciai)

977

Halottszállítási engedély

1367

Hatósági bizonyítvány, igazolás

1367

Hatósági költség befizetésének konzuli díja

977

Hazai anyakönyvezés (haláleset)

0

Hazai anyakönyvezés (házasság)

0

Hazai anyakönyvezés (születés)

0

Hazai anyakönyvezés (válás) - 18 év alatt illetékmentes

 

Hazai anyakönyvezés (válás) akvi kivonattal - 18 év alatt illetékmentes

 

Hazatérési kölcsön díja

1172

Hitelesítés (bemutatott fordítás idegen nyelvre)

1172

Hitelesítés (bemutatott fordítás magyarra)

782

Hitelesítés (bemutatott másolat)

586

Hitelesítés (cégjegyzés valódiságának tanúsítása)

1563

Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány)

1172

Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre)

1758

Hitelesítés (fordítás magyarra)

1367

Hitelesítés (magánszemély aláírása)

1172

Hitelesítés (másolat)

782

Ideiglenes magánútlevél (hazatérés)

1172

Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás)

1172

Jogorvoslat (tartózkodási engedély)

782

Jogorvoslat (vízum)

1172

Kiszállási költségátalány

586

Kiszállási költségátalány székhely sz. áll. kívül

977

Konzuli közreműködés díja (Európán kívül)

1758

Külföldi élőként.nyilv.lakóhely vált.bejelentése

0

Külföldön élőként nyilv. LIG kártya adatmódosítás

0

Külföldön élőként nyilvántart. adatai helyesbítése

0

Külföldön élőként nyilvántart. részére LIG pótlás

0

Külföldön történt letelepedés bejelentése

0

Névváltoztatás (családi név korrekciója)

0

Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonat nélkül)

0

Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonattal)

0

Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonat nélkül) ügyfél utalja BFKH-nak!

0

Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonattal) ügyfél utalja BFKH-nak!

0

Névváltoztatás (szül. név, ismét, akvi kivonattal)

5158

Névváltoztatás (szül. név, ismét, akvi nélkül)

5158

Névviselési forma mód. (házassági) - akvi nélkül - 18 év alatt illetékmentes

0

Névviselési forma mód. (házassági) - akvi-val - 18 év alatt illetékmentes

0

Okiratbeszerzés Mo.-ról (névváltoztatási okiratmásolat) - 18 év alatt illetékmentes

0

Szállítási költségátalány (más ország, nem Európa)

1563

Szállítási költségátalány (székhely szerinti állam)

391

Személyazonosító igazolvány iránti kérelem

0

SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (külföldön élő)

0

SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (Mo-n élő)

0

SZL ny.tart.-ba vétel kérelemre (külföldön élő)

0

Útlevél (12 év alatt)

274

Útlevél (12-18 év között)

274

Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén)

157

Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén)

79

Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén)

157

Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén)

79

Anyakönyvi kivonat kiállítása EAK-ból

0

Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása EAK-ból - 18 év alatt illetékmentes

0

Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-65 év között)

274

Útlevél (5 éves, 18-65 év között)

821

Útlevél (10 éves, 18-65 év között)

1563

Útlevél (második, 18-65 év között)

1641

Útlevél (65 év felett)

0

Útlevél (második, 65 év felett)

0

Útlevél (második, méltányosságból enged., 12-65 év)

547

Útlevél (ujjny. nélk, >65 év)

0

Útlevél (második, méltányosságból enged., >65 év)

0

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy útlevélkérelem esetén minden esetben a fenti megadott összegen kívül kötelezően fizetendő a konzuli közreműködés díja is: 1.758.- THB. Részletesen:

Útlevél (12 év alatt) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

274+1758=2032

Útlevél (12-18 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

274+1758=2032

Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

157+1758=1915

Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

79+1758=1837

Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

157+1758=1915

Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

79+1758=1837

Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-65 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

274+1758=2032

Útlevél (5 éves, 18-65 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

821+1758=2579

Útlevél (10 éves, 18-65 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

1563+1758=3321

Útlevél (második, 18-65 év között) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

1641+1758=3399

Útlevél (65 év felett) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

0+1758=1758

Útlevél (második, 65 év felett) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

0+1758=1758

Útlevél (második, méltányosságból enged., 12-65 év) + konzuli közreműködés díja

(EU-n kívül)

547+1758=2305

Útlevél (ujjny. nélk, >65 év) + konzuli közreműködés díja (EU-n kívül)

0+1758=1758

Útlevél (második, méltányosságból enged., >65 év) + konzuli közreműködés díja

(EU-n kívül)

0+1758=1758

 

Erkölcsi bizonyítvány igénylése ingyenes, azonban ahhoz, hogy azt a thai hatóságoknál használni tudják az alábbi díjak megfizetése szükséges:

Konzuli közreműködés díja (Európán kívül)

1758

Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre)

1758

Hitelesítés (másolat)

782

Összesen

4298