มิตรสหายที่รักทุกท่าน

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านในฐานะเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนจากประเทศที่มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี หนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดแห่งหนึ่งจากภูมิภาคยุโรป สู่การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ คณะทางการทูตของเราประสงค์ที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฮังการีให้แน่นแฟ้น มุ่งพัฒนาความร่วมมือในศาสตร์แขนงต่างๆ บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างอนาคตและความมั่งคั่งให้กับประเทศทั้งสอง

ความโดดเด่นที่น่าจับตามองในด้านธุรกิจ การค้า การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพยากรน้ำ การเกษตร และเมืองอัจฉริยะ ทำให้ประเทศไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับสองของประเทศฮังการีในภูมิภาคอาเซียน ข้าพเจ้าตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประเทศฮังการีจากยุโรปตอนกลาง เป็นกัลยาณมิตรของประเทศไทย ที่ซึ่งเต็มไปด้วยศักยภาพและเปี่ยมล้นด้วยชีวิตชีวาแห่งนี้

ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมเยือนพวกเรา ร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับประเทศที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลที่ต่ำที่สุดในสหภาพยุโรป ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของฮังการี มาทำความรู้จักกับประเทศที่มอบผู้ชนะรางวัลโนเบลให้กับโลกมากที่สุด อิ่มใจและรู้สึกดีในกรุงบูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็น “เมืองหลวงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุโรป”

ทีมฮังการีพร้อมมอบบริการแก่ทุกท่าน ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สองประเทศที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของพวกเราด้วย

 

ด้วยความเคารพ  

 

ซิลเวสเตอร์ บุช

เอกอัครราชทูต