A diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok 90 napig vízummentesen tartózkodhatnak a Thaiföldi Királyság területén. 

2011. augusztus 11-től a 30 napot nem meghaladó turista célú beutazások esetében a magyar állampolgárok mentesülnek a vízumkötelezettség alól. Amennyiben az utazó nem légi határátkelőhelyen lép be Thaiföldre, csak 15 napot tartózkodhat vízummentesen az országban. A vízummentes tartózkodás megfelelő indoklással  egy alkalommal meghosszabbítható (az időtartam elbírálása a bevándorlási hivatal hatásköre)  a thaiföldi Bevándorlási Hivatal bangkoki központjában (Bangkok Immigration Bureau Immigration 1 Division (Bangkok Immigration Division) Government Center Chaengwattana Building B , No. 120 , Moo 3 , Chaengwattana Road , Tungsonghong Sub-District , Laksi District, Bangkok 10210 Tel : 0-2141-9889 , Fax : 0-2143-8228 Website: www.immigration.go.th Call Center: 1178 Ügyfélfogadás: 08.30-16.30 ) illetve területi irodáiban (ezek címei és telefonszámaik a Bevándorlási Hivatal honlapján megtalálhatók). A hosszabbításhoz személyes megjelenés, útlevél és másolata, 4x6 cm-es fénykép és 1.900 THB eljárási díj szükséges. Ezt követően a tartózkodás meghosszabbítására nincs lehetőség, az országot el kell hagyni.

A nem turista célú, illetve harminc napot meghaladó beutazások továbbra is vízumkötelesek. Állampolgáraink vízumot a Thaiföldi Királyság Budapesti Nagykövetségén igényelhetnek. A hatályos thai törvények szerint tartózkodási engedély hiányában külföldi állampolgárok 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek Thaiföldön. A beutazásnak alapvető feltétele a belépéskor még legalább 6 hónapig érvényes magyar útlevél. 

A thaiföldi beutazás általános feltételeiről, valamint a vízumeljárás aktuális díjairól a Thaiföldi Királyság Külügyminisztériumának honlapján olvashat bővebben. Konkrét kérdésekben javasoljuk megkeresni a Thaiföldi Királyság Budapesti Nagykövetségét.

Thaiföldre történő belépéskor mindenki győződjön meg arról, hogy az útlevélkezelő elhelyezte-e a beléptető pecsétet az útlevelében, ezt ugyanis az országból való távozáskor az illetékes hatóság ellenőrzi, és beléptető pecsét hiányában eljárást kezdeményezhet ellene, ami igenrendészeti őrizetbevétellel is zárulhat 

A thaiföldi idegenrendészeti szervek rendkívüli szigorral járnak el a Thaiföldön jogszerűtlenül tartózkodó külföldi állampolgárokkal szemben. A büntetés pénzbírság és kiutasítás, a hazautazás (repülőjegy) költségeit pedig a külföldi állampolgárnak kell állnia. Fizetésképtelenség esetén a büntetést börtönben kell letölteni. Amennyiben a külföldi állampolgár nem rendelkezik érvényes repülőjeggyel, mindaddig idegenrendészeti őrizetben marad, amíg saját maga vagy hozzátartozói megveszik számára a hazaútra szóló jegyet. 

Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy tartózkodásuk, vízumuk meghosszabbításakor kizárólag és közvetlenül az illetékes thaiföldi idegenrendészeti szervekhez forduljanak (Immigration Bureau).

Felhívjuk a Thaiföldre több alkalommal látogató, illetve az országban tartósan tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét, hogy a thaiföldi idegenrendészeti hatóságok 2014 májusától kezdődően szigorították a vízummentesen az ország területére belépő külföldi állampolgárok ellenőrzését. Az intézkedés célja az ún. „visa run” jelenség felszámolása és ezzel annak megakadályozása, hogy külföldi állampolgárok vízummentes státuszukat tartós thaiföldi tartózkodásra, esetleg munkavállalásra használják fel.

A Thaiföldön tartósan tartózkodó egyes külföldi állampolgárok körében az elmúlt évek során gyakorlattá vált, hogy a vízummentesen beutazók az engedélyezett tartózkodás időtartamának letelte előtt valamely szomszédos országba utaztak ki, ahonnan újra belépve vízummentességük alapján újabb tartózkodási jogosultságot szerezhettek. A thai hatóságok a jövőben ezt a gyakorlatot nem tolerálják.

Vízummentesen beutazó külföldi állampolgárok a jövőben Thaiföld területére szárazföldi átkelőhelyen keresztül csak egy alkalommal léphetnek be. Második alkalommal már megfelelő vízummal kell rendelkezniük. Légi úton történő belépés esetén, amennyiben megalapozott a gyanú, hogy a külföldi állampolgár vízummentességét tartós thaiföldi tartózkodásra próbálja felhasználni, az idegenrendészeti hatóságok figyelmeztetik a megfelelő vízum beszerzésének szükségességére. A külföldi állampolgárt az országba beengedik, útlevelébe pedig O-I („Out-In”) jelzést pecsételnek. Ezt a gyakorlatot a thai hatóságok 2014. augusztus 12-ig folytatják, azt követően azonban az O-I belépő pecsétjelzéssel ellátott útlevelek birtokosaitól a thaiföldi belépést megtagadják.

Az idegenrendészeti hatóságok a jövőben fokozott mértékben kívánják érvényesíteni és ellenőrizni, hogy a vízummentesen Thaiföldre belépő külföldi állampolgárok kizárólag turizmus céljával tehessék azt, mivel a vízummentesség biztosításának fő célja a turizmus ösztönzése. A turizmus céljával történő vízummentes belépés feltétele a minimum, 6 hónapig érvényes útlevél, az oda- és visszaútra szóló repülőjegy és megfelelő anyagi feltételek (személyenként 10 ezer Baht, vagy családonként 20 ezer Baht) megléte.