ติดต่อ

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

เวลายื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 09.00-13.00 น.

เวลานัดรับพาสปอร์ต: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-14.00 น.

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 (ห้อง 1401, 1411-1412) 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

2 118 9600

โทรสาร

2 117 4901

อีเมล์

mission.bgk@mfa.gov.hu