ดร.ชานดอร์ ชิโพช - เอกอัครราชทูต

คามิลลา บัลลา – รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต

โรเบิร์ต แคร์ติ – กงสุล

คาลมาน บาราบาส – เลขานุการ

เกอโก วาร์กา  – เจ้าหน้าที่แผนกกงสุล

มาร์ตอน คอนซ์ – หัวหน้าสำนักงานเอกอัครราชทูต

 

เวียงจันทน์:

ลาสโล ตอคาช – หัวหน้าสำนักงาน, กงสุลและนักการทูต (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

เบลา โซลทาน ซาบอ – ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)