Hírek

ซิลเวสเตอร์ บุช เอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ท่านทูตฯ ซิลเวสเตอร์ บุช เข้าเยี่ยม ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านทูตฯ ซิลเวสเตอร์ บุช กล่าวว่า “แม้ประเทศฮังการีจะมีขนาดเล็ก แต่เป็นประเทศที่อยู่ใจกลางทวีปยุโรป มีเส้นทางคมนาคมและการขนส่งที่พัฒนาอย่างกว้างไกล อย่างไรก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สถานฯทูตมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าธรรมเนียมของแผนกกงสุลและวีซ่า จากเดิมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดสกุลยูโร เปลี่ยนเป็นการชำระโดยการโอนเข้าบัญชีสกุลเงินไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ในวันที่ผู้สมัครเข้ามายื่นคำร้อง ท่านจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถานฯทูตในการชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงเทพด้านล่างของตึก หลังจากนั้นนำใบเสร็จกลับมาติดต่อสถานฯทูตเพื่อยืนยันการชำระอีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม

กรุงบูดาเปสต์และกรุงเทพมหานครร่วมสานความสัมพันธ์เมืองพี่น้อง

กรุงเทพมหานครได้เจริญสัมพันธไมตรีดุจเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงบูดาเปสต์ แห่งประเทศฮังการีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) ซึ่งกรุงบูดาเปสต์นั้นเป็นหนึ่งในเพียงสองเมืองแห่งภาคพื้นทวีปยุโรปที่ได้มีข้อตกลงด้านความร่วมมือระหว่างเมืองกันกับกรุงเทพมหานคร จากความสำคัญดังกล่าว เอกอัครราชทูตซิลเวสเตอร์ บุช ได้เดินหน้าเข้าพบกับคุณสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตบุชได้กล่าวถึงกรุงบูดาเปสต์ในฐานะเมืองการทูตว่าด้วยเรื่องน้ำ
อ่านเพิ่มเติม

ประเทศฮังการีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad รอบชิงชนะเลิศ ในปี 2019

พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศฮังการีได้รับหน้าที่ต่อจากประเทศไทยจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad รอบชิงชนะเลิศในปี 2019 ประเทศฮังการีเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่จะเป็นผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศในปีหน้า ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับนักเรียนนักศึกษาที่น่ายกย่องรายการหนึ่งของโลก
อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรม – หนทางสู่ความสำเร็จของประเทศไทยและประเทศฮังการี

เอกอัครราชทูต ซิลเวสเตอร์ บุช ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ กรรมการและเลขานุการพร้อมคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำงานและเป้าหมายหลักของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รวมถึงได้สำรวจโอกาสในความร่วมมือในด้านนวัตกรรมต่างๆ สำหรับฮังการีนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรม ตามรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก ขององค์การทรัพย์สิบทางปัญญาแห่งโลก
อ่านเพิ่มเติม