ข้อมูลของแผนกกงสุลและวีซ่า

ประกาศเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมและบริการแผนกกงสุลและวีซ่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

แผนกกงสุลและวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

 

ที่อยู่:                          อาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลกซ์ ชั้น 14 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทร:                 02 118 9600

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ:             วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 9.00 - 16.00 น. และ วันศุกร์ 9.00 - 14.00 น.

เวลาทำการของแผนกกงสุลและวีซ่า:   วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 9.00 - 13.00 น.

แผนที่:                                 https://goo.gl/maps/AcnF3HyWkPm

วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการตามวันหยุดราชการของทั้งประเทศไทยและประเทศฮังการี หลังเวลาทำการหากมีพลเมืองชาวฮังการีและลิทัวเนียประสบเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

  1. แผนกวีซ่า:

1. ผู้สมัครวีซ่าจะต้องทำการนัดหมายต่อท่านก่อน โดยสามารถทำผ่านระบบนัดหมายตามลิงค์ด้านล่างเท่านั้น

http://www.supersaas.com/schedule/EMBASSY_OF_HUNGARY_BKK/VISA_APPOINTMENT?lang=th

2. หากท่านต้องการนัดหมายเป็นคณะมากกว่า 10 ท่านขึ้นไป หรือพบปัญหาในการนัดหมาย รบกวนส่งอีเมล์มาที่: consulate.th@mfa.gov.hu

 

  1. แผนกกงสุล:

กรุณาทำการนัดหมายก่อนจะเข้ามาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯทุกครั้ง ท่านสามารถนัดหมายบริการด้านกงสุลดังนี้

  1. ทางอีเมล์ consulate.bgk@mfa.gov.hu
  2. ทางโทรศัพท์ 02 118 9600

ในการนัดหมายต้องระบุชื่อผู้สมัครให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น กรณีต่ออายุหนังสือเดินทางของเด็ก ท่านต้องแจ้งชื่อของเด็กและตามด้วยชื่อผู้ปกครองที่จะเข้ามาติดต่อ หากมีการกรอกแบบฟอร์มกรุณากรอกและพิมพ์มาให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำมาติดต่อเจ้าหน้าที่

ขอเรียนให้ท่านทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตฯมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าธรรมเนียมของแผนกกงสุลและวีซ่า จากเดิมชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดสกุลยูโร เปลี่ยนเป็นการชำระโดยการโอนเข้าบัญชีสกุลเงินไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ตามประกาศข้างต้น ผู้สมัครต้องศึกษาระเบียบของแผนกกงสุลและวีซ่าให้ถูกต้อง อนึ่งหากเกิดความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น