กรุงเทพมหานครได้เจริญสัมพันธไมตรีดุจเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงบูดาเปสต์ แห่งประเทศฮังการีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) ซึ่งกรุงบูดาเปสต์นั้นเป็นหนึ่งในเพียงสองเมืองแห่งภาคพื้นทวีปยุโรปที่ได้มีข้อตกลงด้านความร่วมมือระหว่างเมืองกันกับกรุงเทพมหานคร จากความสำคัญดังกล่าว เอกอัครราชทูตซิลเวสเตอร์ บุช ได้เดินหน้าเข้าพบกับคุณสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตบุชได้กล่าวถึงกรุงบูดาเปสต์ในฐานะเมืองการทูตว่าด้วยเรื่องน้ำ

และโอกาสการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม Budapest Water Summit เป็นครั้งที่ 3 ของประเทศฮังการีในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) แก่รองผู้ว่าราชการฯ พร้อมกันนี้เอกอัครราชบุชได้เน้นว่ากรุงบูดาเปสต์สามารถชี้แนะประสบการณ์อันทรงคุณค่าในเรื่องระบบเมืองอัจฉริยะ ที่นับวันจะเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตเมืองกรุงที่ทันสมัยในปัจจุบัน นอกจากนี้ประเทศฮังการียังเป็นประเทศขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจ

และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับโลก ดังนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาโดยแนะนำทุนรัฐบาลฮังการีหรือ Stipendium Hungaricum Scholarship ที่มอบความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศของผู้รับทุนได้ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลฮังการีได้ต้อนรับและสนับสนุนคณะนักศึกษาจากประเทศไทยอย่างอบอุ่น