ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศฮังการีและประเทศไทยได้จัดการหารือแบบทวิภาคีเพื่อร่วมลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นำโดยตัวแทนจากประเทศฮังการีคือ H.E. Mr. Péter Szijjártó รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า และนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทนจากประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อสนธิสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งสองประเทศสามารถดำเนินการส่งตัวอาชญากรที่หลบซ่อนอยู่ในเขตแดนของแต่ละฝ่ายส่งคืนไปยังประเทศผู้ร้องขอได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองประเทศเริ่มประสานความร่วมมือทางด้านการเมือง การค้าและการศึกษาที่โดดเด่น และยังจะดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง